dimecres, 15 de febrer del 2012

Santa Bàrbara bendita

Santa Bárbara bendita,
que en el cielo está escrita 
y en la tierra bautizada,
líbranos de esta "tronada". 

Esperit Sant no pot dormir 
perquè veu eixos tres núvols: 
un de pedra, un de foc,
i un de la mala ventura; 
que no em faça mal a mi, 
ni a ninguna "creatura".

Pregària de les tronades a Oliva
L'informant diu: Ma mare m´ha dit que eixa pregària ve de ben lluny, de la seua uela o més enrere...
MFS

De hui (a) l'any que ve!

Fórmula de bon desig d'aniversari de natalici o pel dia del sant. La fórmula es completa amb la resposta En vida teua!
MLC

ferrament

[feramént] eina, ferramenta 1. substmInstrument de treball, sobretot el que és de ferro o conté ferro.
ex: Au, arreplega els ferraments, que hui ja hem treballat prou!
cast. herramienta
2. vulgarisme Òrgans genitals masculins. 
ex: Allí estava ell *en tot el ferrament a l'aire.
ETIM.: del llatí ferramĕntum, mat. sign.