dimecres, 6 de setembre del 2017

fotracada

[fotɾakáða] > [fotɾaká] futral subst. f. Molt, gran quantitat. 
ex. Es va fer *en una fotracada de camps de l'herència de sa tia.
cast. mogollón
ETIM.: derivat de fotre (del llatí fŭtŭere, 'copular') que sol servir per a expressar amb energia grossera qualsevol sentiment –positiu o negatiu–, i de sufix -acada, que sol expressar intensitat o quantitat, en este cas.