diumenge, 23 de setembre del 2012

casup

[kazúp] casull, casunyet subst. m. Casa rústica; casa menuda, pobra, miserable. 
cast. casuca, casucha
ex: Tenien un casupet en defora per anar a fer les torrades de carn i passar el dia.
ETIM:  del llatí vulgar *casŭpŭlus, (der. de casa, amb el sufix dimin. -up),  tot seguint l'evolució de casulla, del llatí caŭla 'cabaneta', que donà en llatí vulgar *casŭpŭla i casŭb(ŭ)la, per influx del llatí manĭpŭlus 'maniple'.
APM