dimecres, 18 de juliol de 2012

atabollar

[ataβoʎáɾ] v. 1. tr. Entrar en color la fruita en madurar, especialment les figues. 
ex: Ja veus com el sol atabolla les figues.
2. pron. Prendre color, entrar en color per l'exposició al sol o per excés de calor. 
ex: Només li pega el sol, s'atabolla.
3. fig. Adormir-se per efecte de la calor.
ex: A les cinc del matí es va atabollar.
ETIM: derivat regressiu de taboll.
NOTA: Popularment se sol amprar indistintament tabollar i atabollar
vegeu tabollar
MAFS, MML, JDMM, CMN, RMS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada