dimecres, 18 de juliol de 2012

tabollar

[taβoʎáɾ] v. 1. tr. Masegar, sotmetre a colps, a pressions.
ex: Tabolla ben tabollat el polp i voràs que bo que estarà!
2. tr. Agredir amb colps fins quasi a la inconsciència tot deixant marques físiques ben visibles.
ex: Quan el vaig vore en terra, estava ben tabollat!
3. escalivar tr. Sotmetre alguns llegums al foc fins coure'ls i reblanir-los.
ex: L'*albargina i la pebrera abans d'espencar-les, les tabollem, no?
ETIM: derivat regressiu de taboll.
NOTA: Popularment se sol amprar indistintament tabollar i atabollar
vegeu tabollatabollar
CMN

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada