dilluns, 21 de maig de 2012

onça

[ónsa] o [ónza] unça subst. f Unitat de pes de valor molt variable segons els països o les localitats; pes equivalent a la dotzena part d'una lliura. 1 onça = 28,3495231 grams
cast. onza
ETIM: del llatí ŭncĭa, mat. sign.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada