dimarts, 29 de maig de 2012

papar

[papáɾ] v. 1. tr. Engolir sense mastegar. 
ex: Papava sense tocar vora.
cast.: tragar
2trvulgarisme Menjar.
ex: Se n'ha anat a papar.
cast.: jalar
3pron. vulgarisme Veure, escoltar sense cap criteri ni moderació.
ex: Es posa davant de la tele i s'ho papa tot.
cast.: tragarse
4. tr. No entendre
ex: És canviar al francés i no papar-ne ni una.
cast.: no entender ni papa
5. pron. Creure qualsevol cosa.
ex: És molt simple. Ja li pots dir una bola que s'ho papa tot. 
ETIM: del llatí pappare 'menjar'

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada