dissabte, 30 d’abril del 2011

Agradar més que a un porc la dacsa

Forma emfàtica d’expressar l’afició a un menjar.
Ex: La coca? Li agrada més que a un porc la dacsa!
La referència al porc té a veure amb la forma goluda amb la qual el porc menja les espigues de dacsa. Sinònim: agradar més que als polls la dacsa.
Locució adverbial

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada