dimarts, 3 de maig de 2011

Anar a estall

Fer una activitat amb molta pressa; fer un treball pagat a proporció.
Ex: Caram! Ja has acabat? Has anat a estall!
No hi ha qui vaja a jornal. Ara tots anem a estall.
estall o destall: sistema de treball en què es paga a proporció a la quantitat de feina feta.
Tot i que sembla que ve del castellà destajo, també podria porcedir de “al tall” des d’una forma antiga amb article salat: a+es tall. En català oriental: escarada.
Locució adverbial

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada