dilluns, 2 de maig del 2011

Estar mal averiguat

Estar mal fet, mal acabat o desordenat. Per extensió també pot referir-se a algú immadur o amb alguna deficiència psíquica.
Ex: Filla! Quin armari més mal averiguat!
*averiguar: apanyar una cosa, aclarir-la, posar en ordre. És un castellanisme molt arrelat. La primera mostra escrita que en tenim es de 1629.
Locució adverbial

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada