dilluns, 30 de maig de 2011

Ser una andròmina polsosa

Expressió que qualifica algú de ser inútil; de ser un 'poc trellat' o un 'poca solta'; algú que ocupa lloc i que no fa ni aporta res; algú poc disposat, poc faener i grandàs; algú detestable.
Diàlegs dels informants:
- Ës un insult afectuós que fa pensar a les coses velles que estan criant pols a la pallissa o a la cambra i que servixen de ben poc o fan poc servici.
- Jo sempre l'he sentida aplicada a persones.
- Clar, per això és un insult amable. És una forma fina de dir 'poc trellat', 'poca solta' en lloc de dir 'inútil'. 'destrellatat'…
- Ah, jo no li donava eixe sentit. Per a mi era algú vestit un poc com un fantasma, amb roba gran i passada de moda.
- Imagina't una roba vella penjada a a cambra. També podria considerar-se eixe valor 'fantasmagòric'.
- Estàs feta una andròmina vella.
- A perssones sempre l'he sentida referint-se a aquelles que ocupen lloc i no fan ni aporten res. Com faristol, que si que apareix a l'Alcover en este sentit.
- Algú detestable o insuportable.... estàs fet una andròmina polsosa.
- Estar feta una "gramalla" és un poc menys, poc disposada, poc faenera i grandassa.
- Jo em pensava que andròmina polsosa era un trasto que no serveix per a res.
- Això trobe que és en sentit literal.
LLN, MCGM, LMM, RM, RMS, VL, JB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada