diumenge, 22 de maig del 2011

*xinglot

[ʧiŋglót] subst. m.
|| 1. sangló o singló: Porció d'un raïm que conté alguns grans. 
Ex: Mare, done'm un *xinglotet de raïm!
cast. gajo.
ETIM: del llat. preromànic *singulu i del diminutiu –ot: 'porció menuda'.
|| 2. sanglot o singlot: Moviment inspiratori espasmòdic, que generalment es repeteix a intervals més o menys llargs, degut a una contracció sobtosa del diafragma i acompanyat d'un soroll de l'aire en forçar el seu pas per la glotis closa.
Ex: Té un *xinglot que no se'l lleva de damunt. 
cast. hipo
ETIM: del llatí singŭltumat. sign., que degué convertir-se en *singlŭttu per influència de glŭttīre.

2 comentaris:

  1. I, a que no sabeu com es lleva el xinglot?
    Doncs girant l'espardenya o possant un trosset de fil de cotó al cap.

    ResponElimina
  2. "Si endevines quina fruita porte, te'n done un xinglotet..."

    ResponElimina