divendres, 10 de juny del 2011

malfargat

[maɫfaɾɣát] malfargada (f.) adj. malfardat Vestit malament, de qualsevol manera.
Ex.: Va tan malfargat que fa vergonya.
cast. malvestido.
ETI.: de farga (del llat. fabrĭca 'taller d'artesà') precedit pel prefix mal-
Anar "malfargat", si dus alguna cosa posada arreu, les mànegues retorçudes.
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada