dimecres, 1 de juny de 2011

*matxo

matxo
[máʧo] subst. m. 1. Mascle, referit als animals de sexe masculí.
2. Mul, mascle híbrid de cavall i somera –burra– (mul somerí) o d'ase -burro– i egua.
Ex: No t'acostes al matxo, que pega cossanes.
cast. mulo
3. marimatxo, matxa.Dona que mascleja
Ex: Quina poca gràcia. Esta dona és un matxo!
cast. virago.
4. Neci, gosserot d'enteniment.
Ex: No li faces cas; és un matxo i els matxos diuen matxades.
ETIM.: del llat. mascŭlu a través del cast. macho, mat. sign.
RMS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada