dilluns, 4 de juliol del 2011

engonal

[aŋgonáɫ] 1. adj. m. inguinal Pertanyent a la unió de la cuixa amb el ventre; relatiu o pertanyent a l'engonal.
cast. inguinal.
2. subst. m. engonal Part del cos en què s'ajunta cada cuixa amb el ventre.
Ex.: Va caure un bac, es va fer dos talls i minro cositó li han fet a l'angonal.
cast. ingle.
ETIM.: del llat. ĭnguĭnāle, der. de ĭnguen, ĭnguĭnis, mat. sign.
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada