dimarts, 19 de juliol de 2011

*baejo

[baéʤo] subst. m. abadejo bacallà Peix Gadus morrhua.
ex.: Encara es pesca *baejo en esta costa?
cast. abadejo.
ETIM.: del cast. abadejo, que prové del llat prer *abbaticulu, dim. de abbate ‘abat'.
diàleg dels informants:
–Em va tallar un bon "péntol" de "baejo", un bon tros
–Ganya de baejo
–L'olor del baejo és l'olor de l'amor!
–Estar sec com un baejo (estar flac, ni tindre un clau)
–Més sec que el baejo.
–T'esgarre com un baejo (abadejo)!
XL, MCGM, JC, CPG, MJLV, CAL

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada