dimarts, 6 de setembre de 2011

*regolar

[reɣoláɾ] v.redolar rodolar Caure per una superfície inclinada fent voltes sobre si mateix. 
a) intr
ex: Fer regolar pedres montanya avall.
b) tr. amb complement directe indicador del lloc inclinat per on es fa la caiguda. 
ex: La pobra dona va regolar per l'escala.
ETIM.: del llatí rŏtŭlāre, 'moure's amb rodes o fent voltes sobre si mateix com una roda'. Hi ha canvi de fricativa intervocàlica dental [ð] a velar [ɣ] potser que per voler acostar el significat a 'gola'.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada