dimarts, 27 de setembre del 2011

test

[tést] subst. m. 1. Recipient de terrissa, especialment en forma de con truncat, que, ple de terra, serveix per a criar-hi plantes vives.
ex: Compraré un test per a les clavellineres.
cast. tiesto, maceta.
2. Fragment d'un objecte de terrissa trencat.
ex: Buscava tests per a *juar a dones.
cast. tiesto, casco, tejoleta.
3. Fang cuit, terrissa.
ex: Voràs que bo si ho fas en cassola de test!
cast. tierra, barro.
ETIM.: del llatí tĕstum, mat. sign. tĕstu (neutre indeclinable) 'tapadora o recipient de terrissa'.
En val. medieval, significava 'crani'. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada