divendres, 2 de desembre de 2011

Ser de garreta curta

locverbal (loc. adv. modal) Dit d'una persona molt baixeta, menuda, curta de cames. 
També ser de la garreta curta o tindre la garreta curta.
vegeu garreta
diàleg dels informants: 
–Tindre el braç curt, aleshores ser baixet; el collidor que no arriba al caramull té la garreta curta. 
–És quan la llargària de les cames no està proporcionada amb el cos, per ser estes més curtes del que caldria. Una persona de garreta curta no té per què ser necessàriament baixeta.
–Fa referència a la garreta dels gossos quan són menuts... es diu que si un gos menudet té una garreta gran respecte al tamany del gosset, és signe evident de què serà un gos de tamany gran. 
–D'ahí vé l'aplicació més o menys divertida, irònica i fins i tot sarcàstica de dir-li a una persona que és de la garreta curta... Estem dient que és baixeta o que és poca cosa. 
–A una persona de "la garreta curta", asseguda en una cadira o en un balancí, no li arriben els peus a terra.
MCGM, JB, XL,  CMN, PSM

Cap comentari:

Publica un comentari