divendres, 3 de febrer de 2012

*astral

*astral
[astɾáɫ] destral, *estral subst. f.  Instrument de tall més o menys corbat format per una fulla plana ampla de ferro acerat, de forma aproximadament trapezial en un cap i que en l'altre té un ull on encaixa el mànec que segueix el mateix pla de la fulla.; cast. hacha, destral. 
ETIM.: de destral (del llatí tardà *dextrāle, 'destral de mà', en oposició a altres ferraments semblants, més pesants, que s'havien de manejar amb totes dues mans, com la dolabra; derivat de dĕxtra, ‘mà dreta’); amb pèrdua de la [ð] per ser intervocàlica i amb assimilació de la [a] de l'article amb la [e] àtona de la primera síl·laba [laðestɾáɫ] > [laestɾáɫ] > [lastɾáɫ].
nota:
atxa
Cal distingir la destral de l'atxa, arma ofensiva cavalleresca, amb una certa semblança amb la destral, de la qual prengué l'origen.
APM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada