diumenge, 3 de juny de 2012

propaganda

propaganda
[pɾopaɣánda] publicitat subst. f. 1. Manera d'influir en l'opinió pública a fi d'aconseguir conductes col·lectives encaminades vers certes metes religioses, socials, polítiques, comercials, etc. 
ex: No cal que em faces tanta propaganda que ja m'has convençut!
2 Mitjans (impresos, dibuixos, cartells, etc.) que serveixen per a propagar una cosa.
ex: Només entrar a ca la Malonda hi havia una propaganda de sabó.
ETIM: del llatí propaganda 'allò que ha de ser propagat, que ha de propagar-se', participi de futur passiu, n. pl. de propagare 'propagar', pres concretament de l'expressió Congregatio de propaganda fide, ‘congregació per a propagar la fe’.

Cap comentari:

Publica un comentari