dimarts, 17 de juliol de 2012

florir

[floɾíɾ] v. 1. intr. Fer flor les plantes. 
ex: Els cirerers han florit massa prompte.
2. intr. Aparéixer les flors. 
ex: Ja florix la primavera.
3. intr. fig. Prosperar, estar en ple vigor.
ex: Estic content. El negoci ha florit.
cast: florecer 
4. pron. Cobrir-se de floridura.
ex: Posa al sol eixa tela o sinó es florirà.
cast. enmohecerse
5. tr. Cobrir de floridura; fer eixir floridura.
ex: Si no bufa el vent, la humitat farà florir les taronges.
cast. enmohecer
ETIM: del llatí tardà florīre des del llatí clàssic florēremat. sign. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada