dimarts, 17 de juliol del 2012

*templat

[templát] templada (f.) [templá] possible castellanisme adj1. Temperat (sentit original).
cast. templado.
trempat, eixerit 2. m. Valent, animós; atractiu, ple de de potències (intel·lectuals o físiques).
ex: No havia vist mai un xic tan templat. Es casaria *en ell!
cast. gallardo, animoso.
ETIM: del llatí temperatu participi de passat de temperāre 'moderar, temperar'; de la idea d'equilibrar i vigoritzar el cos humà passà a tenir altres aplicacions als metalls, vidre, etc. per designar-ne la bona consistència, la bona disposició.
NOTA: A 2 l'ús en masculí va lligat a la marca semàntica del model de masculinitat tradicional: força equilibrada, bon caràcter, salut i bellesa masculina.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada