divendres, 6 de juliol de 2012

*guiatada

[giatá] subst. f. Colp de bastó (gaiato/*guiato) donat amb força.
ex: Quan se li va acostar li va arrear una bona *guiatada.
ETIM: de *guiato, amb el sufix -ada, que sol expressar 'referència a' o increment.
vegeu *guiato

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada