divendres, 23 d’agost del 2013

rossí

[rosí] subst. m. 1. ant. Cavall de mitjana qualitat, més lleuger que el de tir i més vigorós que el de carreres; servia per a caça i guerra, i solia ser cavalcat pels escuders. 
ex. Per a xarugar feia falta un rossí ben bragat.
2. Cavall vell, decadent i flac, de poc vigor per al treball.
ex. Mare, quin rossí! No te'n donaran ni un duro.
3. fig. Beneit, curt d'enteniment.
ex. Quin imbècil! Ja se sap, els rossins fan rossinades!
cast. rocín
ETIM.: desconeguda, però probablement derivat del mateix mot d'on procedeix ròssa
d'una base *rottia, probablement del germ. occ. comú rôtjan 'podrir-se'.
PSM
rossí (font: http://depoblet.blogspot.com.es)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada