dissabte, 3 d’agost de 2013

tabaquet

[taβakét] tabac de cosir subst. m. 1. Cistelleta o panereta normalmet redona, més ampla que alta, generalment amb tapadora, per a tindre objectes de treball d'agulla (coses de cosir) de les dones.
ex. Allí la tenies. A la porta de casa, *en el tabaquet al costat i sentint la novel·la de la ràdio.
cast. costurero
2. Cistelleta per a tindre el pa, fruita, flors…
3. Cistelleta per a recollir la col·lecta a missa.
cast. cestita.
ETIM.: de l'àr. vg. hispànic ṭabaq 'safata; covenet' amb un sufix diminutiu -et.
PSM

Cap comentari:

Publica un comentari