dissabte, 7 de maig del 2011

abans

[aβáns] adv. de temps Aleshores, el temps passat; antigament, en altre temps. : « Són coses d’abans », « això és un costum d’abans » (reducció de sentit)
Ex: Això, filla, són coses d'abans.
cast. antes
sinònim: antigor
ETIM.: del llatí *abantĭus de abante, com *antĭus de ante per analogia de prius. (DCVB)
del llat. vulg. ab ante, compost de ab 'des de' i ante 'abans, davant', amb la -sadverbial, com sots, vers, etc. (GDLC)
nota: Llevat d'en algunes expressions, abans ha sigut substituït pel castellanisme *antes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada