dissabte, 7 de maig del 2011

resquit

[raskít] subst. m. Benefici, contrapartida. Rescat.
Ex: Sempre cobra. No perd mai resquit.
Del verb resquitar o resquitar-se. Alliberar-se de la pèrdua, del perjudici sofert, adquirint una contrapartida equivalent.
ETIM.: probablement d'un creuament del cast. desquitar amb rescabalar.

1 comentari: