dissabte, 21 de maig de 2011

calfó

[kalfó] subst. f. escalfor Acte i efecte d'escalfar o escalfar-se; calentor; lexicalitzat en la locució "coques a la calfó", plat típic d'Oliva.
cast. calor, calentura.
Sembla tenir l'origen en la forma mallorquina escalfó.
No obstant això és interessant observar-ne el sentit en masculí segons el DCVB:
m. || 1. La llenya menuda que serveix per encendre el forn (Val.); cast. hornija. La llenya del forn ja cremada (Cullera); a Sueca se'n diu refoc.
|| 2. El lloc del forn on fan el foc (Castelló).
|| 3. met. Pressa, impaciència (Val.).
“coques al calfor” a Confrides 
Coques a la calfó

Cap comentari:

Publica un comentari