dijous, 26 de maig de 2011

*ferèstic

[faɾέstik] o  [faðέstik]  adj. Feréstec; salvatge, indòmit; que fa feredat.
Ex: Animal *farèstic, més que animal! Per què fas eixes coses?
cast. terrible,  salvaje.
Var. form.: feréstic
ETIM.: del llatí fĕrus, ‘salvatge’, i considerar la terminació com a presa de forest ‘bosc’ (o sia, que feréstec equivaldria originàriament a ‘boscatà’).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada