dimecres, 22 de juny de 2011

aligot

[aliɣɔ́t] subst. m. Àguila jove, encara menuda.
cast. aguilucho. Segons el P. Fullana: milano rojo
met. Poc-trellat, que fa les coses de pressa i sense mirament ni reflexió. Beneitó, «bonachón, babieca, bobalicón» (Martí Gadea. Dicc.).
ETIM.: derivat de àliga,del llatí aquĭla amb el sufix -ot.
Ser un aligot. Estar fet un aligot: ximple, babau, "alevat", "infeliç", "encantat", mec,"bobalicó", "boverot".
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada