dilluns, 11 de juliol de 2011

certelló

[seɾteʎó] certellona (f.) [seɾteʎóna] adj. Persona que parla i actua com si sempre tinguera raó, encara que no fóra així.
Ex.: Seràs certelló! Tu sempre roda i roda… La raó *pa tu!
ETIM.: del llat. cĕrtu 'cert, veritat' més l'infix diminutiu -ell i el sufix diminutiu -ó.
MCGM

2 comentaris: