dilluns, 11 de juliol de 2011

gola

[góla] subst. f. 1. Part anterior del coll; espai comprés entre el vel del paladar i el començament de l'esòfag.
Ex.: M'he alçar *en mal de gola.
cast. garganta.
2. Obertura i passatge d'entrada.
Ex.: Va parar la barca a la gola del port.
cast. boca, embocadura.
3. Extremitat d'una séquia mare que desemboca a la mar. Séquia que recull aigua sobrera i se l'enduu a una altra banda. Topònim d'Oliva: La Goleta: desembocadura de la Séquia Mare a la mar al punt ho ara hi ha el port esportiu d'Oliva.
4. Apetit desordenat de menjar i beure.
cast. gula
ETIM.: del llat. gŭla, mat. sign. 
AL, JC, CPG, MCGM, SA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada