dissabte, 9 de juliol de 2011

matxutxo

taronja matxutxa
[maʧúʧo] matxutxa (f.) subst. i adj. 1. Fadrí o fadrina granats.
ex.: Si no trobe una bona xica, preferisc quedar-me matxutxo.
cast. machucho.
2. adj. f. Dit de la taronja vella deixada en un lloc ben ventilat per fer que genere més suc.
ex: Què bones estaven les taronges matxutxes!
ETIM.: probablement del cast. muchacho amb metàtesi vocàlica u > a - a > u.
Quan el/la fadrí/na, ja tenen una edat considerable, i "és queden per a vestir sants".
PSM, JM

Cap comentari:

Publica un comentari