divendres, 22 de juliol del 2011

pebrella

[peβɾéʎa] subst. f. Mata de la família de les labiades (Thymus piperella), de fulles ovades, obtuses, grosses, rígides, glanduloses, i flors purpúries en inflorescències; és molt aromàtica, emprada per a adobar olives.
cast. jedrea, piperela.
ETIM.: del llatí piperĕlla, dim. de pĭper, ‘pebre’.
Endemisme del PV. Qui no l'ha utilitzada per a adobar les "olives xacaes"? Dóna un sabor molt especial a la samorra en general.
PSM, SA, JC
pebrella thymus piperella

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada