dijous, 4 d’agost de 2011

bambolla

[bambóʎa] bombolla 1. Glòbul ple d'aire, que es forma en els líquids remoguts o en ebullició.
ex: Mare. crec que l*auia bull perquè fa bambolles.
cast. burbuja.
2. Elevació de l'epidermis, davall la qual es congria una humor.
cast. ampolla.
ex: El sol la va deixar plena de banbolles i li va alçar la pell.
3. Glòbul d'aire o d'un gas qualsevol a l'interior d'un líquid o d'un sòlid transparent.
ex: La gelatina estava plena de banbolles.
ETIM.: del llatí ampŭlla, mat. sign. agregat a la sèrie dels derivats de l'arrel bamb- (amb les variants bomb- i bimb-), onomatopeia de la buidor inflada. (DCVB)
d'un ll. vg. *bŭlbŭlla, reduplicació expressiva del radical de bullire 'bullir', amb dissimilació de la primera l en n (GDLC)
PSM

Cap comentari:

Publica un comentari