dijous, 4 d’agost del 2011

passada

[pasá]  subst. f. 1. Acció i efecte de passar.
ex: Ja portem tres passades per davant de sa casa.
cast. pasada, paso.
2. Cada vegada que se sotmet alguna cosa a una operació, a l'acció d'un instrument, d'un agent destinat a acomplir una faena.
ex: Una altra passadeta de planxa i ja està!
cast. pasada, paso, mano.
3. Esdeveniment notable; feta digna de veure's, de saber-se, de considerar-se; succeït. 
ex: Ai! Vaig a contar-te la passada de hui al mercat.
cast. caso, pasada.
4. Jugada; volta en què es juguen les cartes que s'han donat d'una vegada.
ex: A l'altra passada me ho jugue tot.
cast. mano, jugada.
ETIM.: forma femenina de pas, del llat. passu, més sufix -(a)daEs dubtós si s'ha format com a postverbal de passar o si representa una forma llatina *passa que vindria a equivaler a un plural neutre en -a.
PSM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada