dimarts, 9 d’agost de 2011

xem

[ʧém] subst. m. Mida equivalent a la distància entre el cap del dit polze i el del dit índex, tan separats com siga possible, equivalent a dotze centímetres aproximadament.
ex: Li va posar Xem al gosset perquè era molt menudet.
cast. jeme
ETIM.: del grec a través del llat. semis, 'mitat'.
Onofre Pou (1575): Thesaurus Puerilis: “De les medides de la terra”: distancia entre lo dit gros y segon estesos, ques diu en Valencia xem: en Catalunya forc.
MCGM, AM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada