dimecres, 10 d’agost de 2011

*pisso

[píso] subst. f. castellanisme 1. terra sòl Paviment, i en general el sòl o superfície per on es camina.
ex: Deixa les coses en el *pisso.
2. pis replà Cadascuna de les divisions horitzontals d'un edifici.
ex: Vivia en una casa d'un *pisso.
3. pis apartament departament Cadascun dels compartiments superposats que formen un edifici, llevat de la planta baixa.
ex: A vore quan veniu a vore el meu *pisso.
ETIM.: del verb pisar, del llat. vulg. pinsare, freqüentatiu del ll. cl. pinsĕre 'pegar, batre'.
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada