divendres, 30 de setembre de 2011

*clossa

[klɔ̞́sa] crossa subst. f. 1. Bastó amb un travesser una mica corbat, damunt el qual carreguen el pes del cos per sota l'aixella els coixos i convalescents per poder caminar.
ex: Necessite unes *closses. El meu fill s'ha trencat la cama.
cast. muleta.
2. Bastó acabat en una forqueta damunt la qual es fa descansar una de les barres horitzontals que serveixen per a portar un tabernacle, unes andes, etc., per tal que els portadors puguen reposar.
ex: Vàrem posar les *closses a les andes de la Mare de Déu i i els portadors es varen retirar.
cast. horquilla.
ETIM.: probablement del germ. *krŭkkjō, mat. signif.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada