divendres, 30 de setembre de 2011

*susuït

[susuít] vulgarisme succeït subst. m. Cosa succeïda; esdeveniment, fet ocorregut.
ex: Ai, xica! Quin *susuït m'ha passat!
cast. suceso, sucedido.
ETIM.: Participi passat del verb succeir, del llat. succedĕre 'ocórrer'.
XL

Cap comentari:

Publica un comentari