divendres, 2 de setembre de 2011

volta (2)


[vɔ̞́ɫta] subst. f. Vegada.
ex: Cada volta estàs més fadrí, bonico!
cast. vez.
ETIM.: del llatí vg. *vŏlvĭtapart. pass. de vŏlvĕre‘girar’. (DCVB)
de l'ant. volt -a, participi de l'ant. voldre 'voltar', ll. vŏlvĕre 'fer girar'. (GDLC)

Cap comentari:

Publica un comentari