dijous, 20 d’octubre de 2011

brivada

[bɾivá] subst. f. Moviment fort i sobtat cap avant; reacció agressiva sobtada i inesperada; mala reacció.
ex: Eixa xica té una brivada que *mos tomba de tòs.
cast. embestida.
ETIM.: derivat de briu 'energia, força de coratge', del gàl·l. *brīgos, mat. sign
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari