dissabte, 8 d’octubre de 2011

*roïdo

[roíðo] o [roðío] castellanisme soroll, remor subst. m. So o conjunt de sons inharmoniosos de qualsevol classe que no és la veu humana o d'un animal, ni el so d'un instrument músic; so confús, irregular, més o menys fort.
ex: Ara no són hores de tant de *roïdo! 
ETIM.: del llatí rugĭtus, 'rugit', crit de lleó o semblant al del lleó.
noteu que:
una mitjana important de la gent d'Oliva –tot seguint la tendència general entre els valencians– va desplaçant-la i canviant-la per la normativa soroll, no emprada espontàniament fins els anys 70 del segle XX. 
MCGM, RM, ACS

Cap comentari:

Publica un comentari