dissabte, 8 d’octubre del 2011

*bacinilla

[basiníʎa] o [baseníʎa] castellanisme orinal, bací subst. f. Orinalet. 
ex: Què importants les bacinilles quan no hi havia vàters!
ETIM.: derivat de bacina amb el sufix cast. -illa, des de bací del ll. td. bacchinon, d'origen incert.
Tot i que probablement és un castellanisme el Diccionario de la RAE no recull l'accepció 'orinal'. No obstant això s'empra amb este significat a Hispanoamèrica.
MCGM
bacinilla

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada