dimarts, 27 de desembre de 2011

Més calent que el tio…

Més calent que el tio de la tela.
Més calent que el tio de la tissa.
loc. adv. molt lexicalitzades que només permeten conjectures pel que en fa a l'origen. Poden molt bé referir-se a l'estat d'enuig (expressat per l'ús col·loquial d'estar calent, és a dir en un estat avançat de còlera que deixa entreveure l'agressivitat) de personatges masculins majors (*tio) coneguts pels referents 'de la tela' i 'de la tissa'. Els personatges esmentats s'han perdut de la memòria dels usuaris de les expressions.
És possible tanmateix que la confusió *tio / tió (vegeu tió) permeta una interpretació més per analogia metafòrica: la comparança amb la incandescència de la brasa del tió de productes com ara la tela o el guix –*tissa).
diàleg dels informants:
–També està l'expressió, quan a encolerir-se, "més calent que el tio la tissa". 
–Jo crec que això de tio deu ser tió, o tronc de llenya (una paraula molt viva a Catalunya sobretot com a figura representativa de nadal). 
–El que no acabe d'entrevore és el tema de la *tissa quin origen pot tindre. 
LLN, APM, MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada