dissabte, 19 de maig del 2012

capsot

[kapsɔ́t] subst. m1. Persona que té el cap gros.
ex: És fàcil de reconéixer. Si veu un capsot, és ell. 
cast. cabezudo.
2. Efecte de cap gros que fan els cabells llargs o mal pentinats.
ex: A vore quan et talles el monyo! *En eixe capsot pareixes un *bitel (Beatle).
cast. cabezón.
3. Taronja bufada o que té la pell molt grossa.
ex: Mira, d'eixos capsots no en trauràs ni un duro!
ETIM.: derivat augmentatiu del radical capç-, que expressa la idea de ‘cap’ (cfr. capçana, capcer, etc.). 
MML

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada