dilluns, 4 de juny del 2012

molló

[moʎó] subst. m. 1. Fita; pedra robusta ficada en terra per a servir d'indicació de límit d'una propietat, d'un país, etc. 
ex: Com que posar un molló enmig d'un hort?
cast. mojón.
2. Pedra posada a una cantonada o a un costat de portal per impedir que els carros en passar freguen la paret.
ex: Vaig rascar la pintura del cotxe en aquell molló.
cast. guardacantón
3. Muntó de coses de poca alçada, semblant a una pedra de fita.
4. un molló (de) loc. adv. molt.
ex: Mare, a mi me'n poses un molló, de puré!
cast. montón
ETIM: probablement del llatí hispànic *mutŭlōne 'cap de biga, permòdol'.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada