dilluns, 16 de juliol de 2012

maleit

[maléјt] maleita (f.) [maléјta] adj. 1. Objecte de maledicció (sentit original). 
cast. maldito 
2. Referit a una persona: malèvol, malvat, cruel; irritat o irritable fàcilment.
ex: Era un home sense cor. Molt maleit.
cast.: malo, malévolo; malvado, cruel; rabioso, furioso.
3. Referit a un infant: entremaliat, roín.
ex: És tan maleit que ni els pares ni els mestres poden *en ell.
cast.: travieso, malo.
4. Referit a un animal: perillós, ferotge, rabiós.
ex: No t'acostes al gos, que és molt maleit.
cast.: peligroso, feroz, rabioso.
ETIM: del llatí maledĭctu, part. pass. de maledīcĕre, ‘maleir’.
NOTA: semànticament, és paral·lel a l'adj. francés méchant.
vegeu beneït

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada