dissabte, 20 d’abril del 2013

quinquiller

[kiŋkiʎéɾ] quincallaire, quincaller subst. m. Fabricant o comerciant de quincalla.
cast. quincallero
ETIM.: pres del fr. quincaille, variant de clincaille  'objectes metàl·lics de poc valor(d'un radical onomatopeic klink-, pel soroll metàl·lic dels objectes).
Antic malnom d'Oliva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada